350 maal lokaal

Als Stichting Bijzonderbio een vestigingsadres heeft in bij­voor­beeld Am­ster­dam dan is het heel erg lastig om iets te regelen met een boer in Venlo. Op een iets groter schaal: als je in 350 gemeenten en deelgemeenten een akker wilt inzaaien kun je dat niet doen vanuit één hoofdvestiging. Probeer je dat wel dan is het vragen om chaos.

Om er voor te zorgen dat er hele korte lijnen zijn komt er van de stichting in elke gemeente en deelgemeente waar we een akker willen inzaaien een lokaal bestuur. Met een eigen voorzitter, een eigen penningmeester en een eigen secretaris. Dat heeft namelijk een heleboel voordelen.

Om te beginnen zorg je er zo voor dat Groningers met Groningers praten en Brabanders met Brabanders. Het geeft de stichting zo een veel lokaler karakter. Dat is niet alleen makkelijk voor wat betreft de korte lijnen, maar ook omdat een Groninger makkelijker met een Groninger praat dan met een Hollander. Lokale mensen communiceren lokaal hetzelfde met elkaar, men begrijpt elkaar dan al beter. Immers, een kort-door-de-bocht Hollander en een doe-nou-maar-rustig Brabander gaat niet zo makkelijk samen.

Verder zijn korte lijnen belangrijk als het gaat om de promotie van ons project. Daarbij is het met name als het gaat om het aan ons systeem koppelen van winkeliers belangrijk. Die moeten een solide uitleg krijgen en als ze vragen hebben een lokaal aanspreekpunt hebben. Zo zorg je naast voor een breed vooral voor een heel solide draagvlak.

Maar ook wat verbinding betreft is het hebben van hele korte lijnen van belang. Een lokaal bestuur dat alles op alles zet om in de eigen gemeente of deelgemeente een akker ingezaaid te krijgen zorgt ook voor een veel betere verbinding tussen het bestuur, de winkeliers en de donateurs en die ingezaaide akker. Zo’n akker is dan een lokale prestatie, en geen landelijke.

En dat is misschien wel het belangrijkste.