Alles draait om data

Het lastige aan een project als dit is het feit dat je min of meer blind in het diepe moet springen. Geld inzamelen is geen probleem. We hebben tenslotte een goede formule. Ook het bestuur van de stichting en het waar nodig inschakelen van experts is geen put van zorg. Wat het tot een sprong in het diepe maakt is het feit dat er geen zicht is op het succespercentage.

Hommels hebben een voorkeur voor paarse en blauwe bloemen. Dat staat voor honderd procent vast. Maar die regel geldt alleen in de plantenbakken bij ons thuis en de veldjes hier in het parkje die speciaal voor de bijen zijn aangelegd. Want nog geen drie kilometer hier vandaan is een veldje met een bloemenmengsel ingezaaid waar dezelfde soort hommel zich het meest laat verleiden door gele bloemen.

En dat geeft op zich wel te denken. Hoe laat je het te gebruiken mengsel samenstellen? Wel, dat zal moeten bestaan uit een zeer breed aanbod van soorten, Immers, dat vergroot de kansen op succes. Maar naast een breed spectrum aan soorten zal je ook moeten kijken naar wanneer welke soort bloeit, en wat je nodig hebt om met name het voorjaar en het najaar bloemen te hebben.

Neem nu eens een vroege bloeier als de paardenbloem. Vroeger stonden die in weilanden, en onder meer de paardenbloem is heel erg belangrijk voor de voedselvoorziening van bijen. Maar met de steeds intensiever exploitatie van akkers en het steeds verder cultiveren van weilanden nemen de aantallen paardenbloemen ook af.

Een deel van het herstel van biotooop voor de bij is dan ook een kwestie van kijken naar welke soorten bloemen en planten er de laatste vijftig tot honderd jaar zijn verdwenen, en in het bijzonder naar de hele vroege en de hele laten bloeiers daaronder.

En welke soorten insecten zijn toegenomen in die vijftig tot honderd jaar ten koste van bijen, of zijn domweg concurrent geworden op hetzelfde voedsel? Zijn er in ons opgeschoonde land nog wel voldoende plekken waar bijen hun nesten kunnen maken? Waren daar vroeger meer plekken voor dan nu?

De natuur is niet te beredeneren. Tabellen, statistieken en data? Het zijn allemaal momentopnames en overzichten van momentopnames. Er is niet heel erg veel te benoemen als vaststaand feit, en precies daarom is veel grote velden inzaaien een goede keuze. Het geeft de meeste kans dat er iets moois uit voortkomt.

Uw donatie aan Stichting Bijzonderbio zorgt er voor dat alle mogelijke soorten data kunnen worden verzameld en vergeleken, en  daarmee draagt ook u bij aan het verkrijgen van meer inzicht.