bijenbescherming.nl

We hebben met ons project een behoorlijke kluif aan het regelen van allerlei zaken. Deze site om geld in te zamelen, de stichting om het geld te beheren: dat zijn al twee behoorlijk vermoeiende onderdelen. Maar we misten nog iets.

Er is in Nederland heel erg veel kennis over bijen. Soms bundelen de houders van die kennis hun krachten, maar er zijn ook heel erg veel kleinere initiatieven die veel kennis bezitten. En daar komen ook nog een heel erg veel particulieren bij.

Net zoals je de dierenbescherming hebt en natuurbescherming hebben we de eerste stappen gezet om de bijenbescherming op te richten. Dat moet een centrum worden voor het verzamelen en delen van kennis aan de ene kant, en een educatief deel aan de andere kant. En in het midden dan het liefst nog een orgaan dat zich gaat bezighouden met de lobby die er voor moet zorgen dat er een duidelijker politiek beleid komt om bijen en andere insecten beter te beschermen.

De Bijenbescherming staat straks helemaal los van dit project, en kan zo dus ook uit de voeten zonder ons.

Wanneer we er  mee aan de slag gaan? Zo gauw mogelijk. Als we nieuws hebben leest u dat hier direct.