Bijzaken (2)

Wat kun je doen om bijen, vlinders en andere insecten een steuntje in de rug te geven? Voorbij razende auto’s laten al talloze insecten eindigen als vlek op de voorruit, stoffen die worden gebruikt om gewassen te beschermen zorgen weer voor andere problemen en omdat een bij nu eenmaal vliegt kun je ook niet een bepaald gebied afsluiten als bijenreservaat.

Er zijn enorm veel oorzaken die ten grondslag liggen aan de terugloop in het aantal bijen en vlinders. Oorzaken waarvan het bestrijden ervan een taak is die bij de overheid ligt. Minder uitstoot van schadelijke stoffen, het verminderen van het gebruik van allerlei soorten gewasbeschermers en vergiften: daar kan een particulier initiatief niets aan veranderen. De EU en de nationale overheden hebben daar een verantwoordelijkheid in.

Als je iets wilt doen dat een positief effect heeft en je hebt zelf geen flauw idee hoe de hele insectenwereld werkt en wat dus wel en wat niet handig is om te doen moet je wat je gaat doen zo eenvoudig mogelijk houden. Daarnaast moet je het zo zien in te regelen dat het voor de massa leuk is om er een steentje aan bij te dragen.

Ons doel, het inzaaien van 5.000 hectare akkerland, kost een fortuin. Elk jaar weer. Dat betekent dat die factor ‘leuk’ heel erg zwaar weegt. En leuk is iets pas als het eenvoudig is. Nog beter is het als het naast leuk ook iets is waar deelnemers direct baat bij hebben. Want het is geen geheim dat voordeel altijd werkt.

Elf hommels in vier plantenbakken. Kan dat beter? Wat als je een hectare akkerland kunt inzaaien met een bloemenmengsel? Of nog liever meerdere hectares? Vanuit de EU is er voor boeren al een subsidie voor het inzaaien van akkerranden met bloemenmengsels. Maar wat als je een complete akker inzaait? Dus niet alleen de randen maar ook het hart? Dat moet voor bijen, vlinders, andere insecten, vogels en wie weet wat nog meer toch een mooie oase van rust vormen?

Wat zou het effect van iets dergelijks zijn? En wat bereik je als je verdeeld over het hele land dergelijke velden aan gaat leggen? Een lappendeken van velden, waar de natuur de natuur kan zijn. Wel, als je afgaat op wat partijen die nu al bezig zijn om biotoop voor bijen te creëren en onderhouden vertellen dan is elke vierkante meter belangrijk. Een belangrijk detail daarbij is dat die partijen spreken uit ervaring.

Ergo: 5.000 hectare inzaaien? Een strak plan.

Nu nog eens bedenken hoe we dat gaan financieren en hoe we het leuk gaan maken voor de massa.

Wordt vervolgd…