Boeren outside the box

Na urenlang etteren op de cijfertjes, een andere uitdrukking is er gewoon niet voor, is het gelukt om een systeem te ontwikkelen om land van boeren die willen stoppen, krimpen of veranderen te gelde te maken op een manier die zo in elkaar steekt dat de boer er gewoon diens geld mee verdient en het land toch al binnen een jaar op weg is om hartstikke groen te worden in elk opzicht. Zo, hoe is dat voor een eerste zin?

Het intrigerende aan het vraagstuk van de stikstof is hoe je land van boeren kunt ‘inpikken’ voor groene doeleinden op zo’n manier dat je ze in geval van nood in zeer korte tijd weer kunt omvormen naar landbouwgrond. Op zich gaat dat wel. Maar de boer van wie het land is heeft een hypotheek, en er moeten ook boodschappen worden gedaan. De vraag is dus eigenlijk hoe je land waar niets mee wordt gedaan geld laat opbrengen.

We komen vooralsnog tot in eerste aanleg 10.000 hectare grond die we kunnen omvormen. In een later stadium groeit dat uit naar maximaal 125.000 hectare. Werkelijk enorme oppervlakten puur natuur groen. Niet op basis van allerlei ingewikkelde of ondoorzichtige constructies, maar op basis van een meer dan eenvoudig systeem.

Maar het is nog leuker. Als bijzonderbio.nl willen we akkers inzaaien. Het wel en wee van de boer of de natuur in het algemeen valt niet binnen onze doelstelling. We zijn er wel mee begaan, maar een doel om er iets aan te doen is er niet. En tot onze niet geringe vreugde kunnen alle hectares, hoeveel het er ook zijn, worden ingezaaid ten bate van de bijen, vlinders en andere insecten. Let op: zonder extra kosten.

Dat laatste maakt het geheel wel spectaculair. Het doet namelijk de vraag rijzen wat je nog meer kunt doen met een akker. We zijn zelf behoorlijk gecharmeerd van het fenomeen vogelakkers. Zeker omdat ze voor onder meer de Kiekendief heel erg mooie resultaten laten zien.

Ook erg tevreden zijn we met wat we voor de boer kunnen betekenen. Een net inkomen uit elke hectare, zonder er voor te hoeven werken. Dat kan meer tijd geven voor thuis, maar bijvoorbeeld ook de gelegenheid geven om tijdelijk of permanent te krimpen en met het resterende deel van het bedrijf op zoek te gaan naar groene oplossingen.

Waar we het meest blij mee zijn? Dat we een systeem hebben dat oer-Hollands is, waarmee we voor iedereen en voor elke beurs groen leuk maken. Iets doen voor het milieu is leuk en levert concreet iets op. Arm en rijk kunnen er beter van worden. Het is een project waar toekomstige generaties iets mee kunnen, een project om door te geven.

We gaan nu kijken of we het hele verhaal een beetje leesbaar online kunnen zetten. Zodra we dat geregeld hebben komen we er hier uitgebreid op terug.