Er zijn al heel wat onderzoeken geweest naar de effecten van ingezaaide velden en akkerranden. Bijvoorbeeld naar de effecten die akkerranden hebben op