De op deze website weergegeven informatie is met zorg samengesteld, en actualiseren we met grote regelmaat. Belangrijk daarbij is dat we foutieven die we in de door ons gepubliceerde informatie ontdekken of waar we door derden op worden gewezen herstellen zodra deze aan het licht komen. Het is helaas ondoenlijk om te garanderen dat de door ons verstrekte informaties altijd actueel en altijd geheel juist zijn.

We adviseren een ieder dan ook om de op deze website gepubliceerde informatie te zien als niet meer dan informatief. Gepubliceerde berichten en informaties zijn sec bedoeld voor de overdracht van die berichten en informaties, aan de inhoud waarvan geen rechten kunnen worden ontleend.