Met zo rond de elf miljoen in te zamelen donaties lijkt het alsof we een enorm project hebben met een bijna niet te halen doel. En toch zijn het uiteindelijk maar heel erg weinig donaties die we nodig hebben. Met rond de twaalf miljoen mensen die winkelen en meerdere malen per jaar voordeel zouden hebben van het doen van een donatie aan de Stichting Bijzonderbio is het al voldoende als drie miljoen mensen vier maal per jaar een donatie doen.

Dat roept wel de vraag op of je het inzamelen van geld eindeloos door laat draaien of dat je bij het behalen van een vooraf vastgesteld doel je project op pauze zet tot het volgende jaar. Immers: als je project een euro per jaar kost heeft het weinig zin om tien of vijftien euro in kas te hebben. Daar komt bij dat zeker de eerste twee tot drie jaar er heel erg veel moet worden gedaan om te bekijken wat in de praktijk wel of niet goed werkt.

Voor het eerste jaar zetten we dus in op het inzamelen van het geld dat we nodig hebben om het eerste jaar 5.000 hectare in te zaaien.

De reden voor deze keuze is dat als het project om welke reden dan ook niet slaagt en de stichting moet worden opgeheven de gelden die nog in kas zijn een tevoren omschreven bestemming moten krijgen krijgen. Anders gezegd: wat dan nog in kas is gaat ergens heen. Bijvoorbeeld naar Natuurmonumenten of de Vlinderstichting.

Op zich goed. Maar