Meerjarenplan

Er zijn al heel wat onderzoeken geweest naar de effecten van ingezaaide velden en akkerranden. Bijvoorbeeld naar de effecten die akkerranden hebben op de biologische bestrijding van luizen, maar ook naar de sporen van gewasbeschermers in de grond en hoe die mogelijk een negatief effect hebben op de bijen.

De conclusie? Er is nog veel meer onderzoek nodig. Er is al heel erg veel bekend, maar er is ook nog heel erg veel onbekend. En voorlopig is de voornaamste taak zorgen dat er zo veel mogelijk akkers, akkerranden, velden en bloembakken worden ingezaaid met een bloemenmengsel waar bijen en andere insecten iets aan hebben.

Wel staat vast dat het belangrijk is om velden meerjarig ingezaaid te houden. Dat schijnt niet alleen voor bijen maar zeker ook voor onderzoeken het mooiste te zijn. Logisch ook, want pas na een aantal jaren kan je zien wat je project wel of niet heeft opgeleverd.