Natuurherstelwet

Gelezen op nu.nl:

Het Europees Parlement heeft met een nipte meerderheid ingestemd met de natuurherstelwet van Euro­com­mis­saris Frans Timmer­mans. Er stemden 336 Europarlementariërs voor het voorstel, 300 tegen en 13 onthielden zich van stemming.

Vorige maand stemde een meerderheid van de EU-milieu­ministers al voor een afgezwakte versie van de wet. Hierin staat dat EU-lidstaten zich ervoor moeten inspannen om te voorkomen dat de natuurgebieden achteruitgaan. In het oorspronkelijke voorstel was het een verplichting voor de lidstaten om dit te voorkomen.

Ook tijdens de stemming vandaag zijn er amendementen aangenomen die de ambities van de wet nog iets afzwakken.

De natuurherstelwet heeft als doel om de aangetaste natuur in de EU te laten herstellen. De Europese Commissie wil dat er in 2030 bij 30 procent van de natuurgebieden in slechte staat her­stel­maat­regelen worden genomen. In 2050 moet er voor 90 procent een herstelplan zijn.

Ook bevat de wet voorstellen om de biodiversiteit op landbouwgrond te vergroten en weidevogels terug te laten keren. Andere doelen zijn het verbeteren van de waterkwaliteit en het creëren en in stand houden van groen in steden. De wet moet de basis vormen voor een eigen herstelplan per lidstaat.

Nog zijn de onderhandelingen over de wet niet helemaal afgesloten. Uit de stemming vandaag komt een aangepast voorstel. Daarover gaat het Europees Parlement met de 27 EU-lidstaten in gesprek om tot een eindvoorstel voor de natuurherstelwet te komen.

Het is een beetje een Pyrrus overwinning. Van moeten is mogen gemaakt, en in de gesprekken die gaan komen over de invulling per land predikt natuurlijk iedereen voor eigen parochie. Maar… het is een begin.