Als je een akker inzaait met een bloemenmengsel dan komt daar werkelijk van alles op af. Bijen, vlinders, zweefvliegjes, en ook allerlei soorten torretjes en kevertjes. En als de bloemen eenmaal wat hoger staan komen de vogels vanzelf. Zeker als een akker aan het water ligt kunnen er ook nog eens verschillende soorten zoogdieren een plek vinden.

Met 15 hectare heeft een gemiddeld veld de oppervlakte van ongeveer 30 voetbalvelden. En daar schuilt de kracht van ons project voor een groot deel in. Het geeft van alles wat loopt, kruipt en vliegt de rust en de ruimte die de natuur nodig heeft. Daar komt nog bij dat ook het bodemleven even een adempauze krijgt, en daarmee de kans om zich te herstellen.