Half werk is geen werk, waar tegenover staat dat het stellen van onhaalbare doelen onnodig veel energie verbruikt en vaak niets oplevert. Voor biobijzonder.nl hebben we ons daarom als doel gesteld om jaarlijks voldoende geld in te zamelen om maximaal 5.250 hectare akkerland verdeeld over maximaal 350 akkers met een (gemiddelde) grootte van vijftien hectare elk in te zaaien met een bloemenmengsel dat een gunstig effect heeft op de levensvoorwaarden welke insecten in het algemeen en bijen in het bijzonder stellen en nodig hebben.

Om er voor te zorgen dat huidige en toekomstige donateurs nauw verbonden zijn en blijven met ons project worden de in te zaaien akkers en velden primair zo ingericht dat in elke gemeente en grotere deelgemeente in het land een veld of akker wordt ingezaaid.