Transparantie is belangrijk. Zeker als het om het gebruik van gedoneerde gelden gaat. Daarom publiceert de stichting eenmaal per week een overzicht van de gedane uitgaven op haar website. Zo kan iedereen inzien wat er gedaan is, wat de daarmee gemoeide kosten waren en, ook belangrijk, of de gemaakte kosten vallen binnen de kaders die voor de stichting gelden.