Misschien is het grootste probleem als het gaat om het stimuleren en steunen van de wilde bestuivers wel het enorme gebrek aan kennis. We weten al heel erg veel, maar er is nog vele malen meer dat we niet weten. In grote lijnen is wel bekend hoe je bijen, vlinders en tal van andere insecten een steuntje in de rug kunt geven, maar hoe je heel gericht de optimale omstandigheden kunt creëren weten we dus niet.

Er lopen wereldwijd enorm veel onderzoeken naar het hoe en wat. Dat moet ook wel, want voor de bestuiving van tal van gewassen zijn we afhankelijk van die wilde bestuivers zoals de bij. Geen bestuiving, geen eten. Zo eenvoudig is het helaas.

We zijn ons er terdege van bewust dat het inzamelen van geld om landelijk 5.000 hectare akkers in te zaaien met een bloemenmengsel zo ongeveer gelijk staat aan het schieten met hagel. Je raakt altijd wel wat. De massaliteit van het project zorgt wel voor iets positiefs. Het heeft weinig onderliggende gedachten nodig, laat staan kennis.

Toch ligt dat net even anders. Dat we met hagel schieten klopt, maar dat is zeker niet gekozen omdat het de makkelijkste manier is om iets te bereiken. Integendeel. Juist door het aanleggen van een nationale lappendeken van akkers en de wetenschap dat bijen lange afstanden kunnen afleggen tussen de thuisbasis en voedselbronnen ontstaat er een effect waarbij er straks 350 velden zijn met elk een omliggende radius van een aantal kilometer van waaruit bijen naar die velden trekken.

In veel gevallen zullen die reikwijdtes elkaar niet overlappen, maar daar waar ze het wel doen zie je mogelijk andere effecten en resultaten dan op de velden waar de radius van het ene veld die van het andere niet overlapt. En als bijvoorbeeld vier gemeenten die aan elkaar grenzen centraal bijvoorbeeld een veld van 60 hectare aanleggen: wat laat dat dan zien?

Door ons project zo eenvoudig mogelijk te houden is het ook flexibel, en in die flexibiliteit schuilt een meerwaarde: het ad hoc kunnen reageren op mogelijkheden de zich voordoen. Zo betaalt het schieten met hagel zich uit in opgedane kennis en data.