Het huren van een akker kost geld, het zaad voor de bloemenmengsels kost geld, het inzaaien kost geld. Alles kost geld. Data verzamelen van elke ingezaaide akker, data verwerken, het opstellen van plannen voor het volgende jaar. Experts inhuren die helpen om uit elke vierkante meter er voor de natuur het maximale rendement uit te halen, en de boekhouder die alle inkomsten en uitgaven moet verwerken. Alles kost geld.

De vraag is alleen: hoeveel?

We hebben op zich wel een redelijk goed idee van wat een hectare gaat kosten per jaar. Maar we moeten ook rekening houden met onvoorziene kosten, en er moet ook een stukje reserve zijn om calamiteiten het hoofd te kunnen bieden. Daarom hebben we in plaats van voor een begroting gekozen voor een stelpost per hectare.

Per hectare plannen we per jaar 4.500 euro aan kosten in. Dat moet meer dan voldoende zijn, en geeft ook de ruimte om een lelijke tegenvaller eventueel op te vangen.