De Stichting Bijzonderbio ontvangt en beheert de donaties om daarmee de gestelde doelen te bereiken. Deze website staat daar helemaal los van. De stichting is de ontvangende partij, en het bestuur van de stichting neemt besluiten en draagt de verantwoordelijkheid.

Deze website is louter en alleen een mechaniek om de stichting te helpen gelden in te zamelen. Deze website noch enige aan haar gelieerde persoon of entiteit ontvangt geld van de stichting. Nooit. Zo kan er nooit een verstrengeling van belangen ontstaan, en is het voor partijen onmogelijk om vorderingen jegens elkaar te hebben.