U als voorzitter?

Zoals we hebben aangegeven in dit verhaal willen we de Stichting Bijzonderbio in alle 350 gemeenten en deelgemeenten een eigen bestuur geven. Een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Drie mensen die de kern van het lokale bestuur vormen en samen bekijken hoe ze lokaal zoveel mogelijk steun en bekendheid krijgen.

Elke akker die we straks inzaaien is voor wat betreft het succes op lokaal niveau afhankelijk van dat lokale bestuur. In principe geeft de Stichting Bijzonderbio de richtlijnen aan en zorgt er voor dat er geld beschikbaar is. Niet alleen om een akker in te zaaien, maar ook om lokaal waar nodig onkosten te vergoeden. Maar het grote werk ligt bij de lokale besturen.

Omdat de fondswerving gecentraliseerd is en het beheer over de ingezamelde gelden bij Stichting Bijzonderbio ligt heeft een lokaal bestuur daar alvast geen omkijken naar. De administratie van lokale inkomsten en uitgaven dient wel te worden bijgehouden, maar deze worden opgenomen in de administratie van Stichting Bijzonderbio en zo ook gecentraliseerd. De twee meest lastige taken zijn dus geen zorg voor lokale bestuursleden.

Vanaf vandaag gaan we voorzichtig op zoek naar de leden van al die besturen. We zoeken mensen met goede communicatieve vaardigheden, die goed georganiseerd werken en vooral een goede binding hebben met ons project. Verder zijn goede contacten met de lokale middenstand van belang, alsook met de lokale pers. Kortom: we zoeken mensen die willen gaan voor succes.

Voor de uitvoer van het project hebben we een vast draaiboek klaarliggen. Hoewel het draaiboek op zich niet bindend is vormt het een goede leidraad om lokaal wat gedaan moet worden in beweging te krijgen. We laten lokale keuzes graag aan u, zolang het resultaat aan het einde van de rit maar is wat we er van mogen verwachten. Zo heeft elk lokaal bestuur de vrijheid om te kiezen voor een eigen plan van aanpak.

Een bestuur werkt het best als het mensen zijn die elkaar kennen, en van elkaar weten hoe men tegenover bepaalde zaken staat. Daarom hechten we er waarde aan als personen die zich voor de Stichting Bijzonderbio willen inzetten zich als groep van voorzitter, penningmeester en secretaris aanmelden.

Elk lokaal bestuur krijgt jaarlijks een vast budget om de eigen onkosten mee af te dekken, en alle andere kosten die ten bate van de doelstellingen van de Stichting Bijzonderbio worden gemaakt welke niet door het beschikbare budget worden gedekt kunnen worden gedeclareerd aan de stichting.

Hoewel we nu niets kunnen garanderen wordt er bekeken of we de bestuursleden voor hun tijd jaarlijks een vergoeding kunnen betalen. Wel merken we hier bij op dat dit niet zeker is en wijzen er met nadruk op dat áls er een vergoeding komt deze slechts marginaal zal zijn in relatie tot de in het project te investeren uren.

Denk u er eens over. En lijkt het u iets voor u? Kijk dan eens of u tweemensen kunt vinden van wie u denkt dat het ook iets voor hen is. Binnenkort komen we hier op terug en zorgen we er voor dat lokale besturen zich kunnen aanmelden.