Als je het het eerste jaar voor elkaar krijgt om 5.000 hectare akkers in te zaaien in 350 stukjes van 15 hectare elk wil je graag weten wat er op elk veld gebeurt. Welke insecten, vogels en andere dieren komen er voor, en heeft die plaatselijke 15 hectare een concrete toegevoegde waarde?

Het verzamelen van data is dus enorm belangrijk. Niet alleen om te kijken wat er binnen een akker leeft en gebeurt, maar ook om te kijken wat de invloed van een door ons ingezaaide akker voor de omgeving betekent. En wat gebeurt er in de grond?

Door zoveel mogelijk gegevens te verzamelen krijg je op termijn een helder beeld van het effect van het inzaaien van akkers, en de opgedane kennis kun je gebruiken om bijvoorbeeld te kiezen voor een andere samenstelling van het bloemenmengsel of de aanleg van minder maar grotere akkers.

Het verzamelen van data is een taak van de Stichting Bijzonderbio, en zal worden uigevoerd in samenwerking met zowel vrijwilligers als experts.