Het huren van akkers om ze in te kunnen zaaien met bloemen is gunstig voor de boeren die hier aan meedoen. Heel kort samengevat vergoeden wij per hectare een bedrag dat gelijk is aan de door de boer gederfde inkomsten uit die hectare. Zo heeft de boer niet het werk maar wel de inkomsten.

Wat de boer ook niet heeft? De kosten van het bewerken van dat stuk land. Geen kosten voor de diesel, geen kosten voor het zaaien en oogsten, en ook geen uren die de machines moeten werken op het land. En in de besparing van al die kosten zit een hele duidelijke meerwaarde.

Bij elkaar is dat een heel erg voordelig pakket. Vooral omdat de inkomsten zeker zijn, wat niet altijd zo is. Immers, de prijzen van aardappelen en tarwe kunnen stijgen maar ze kunnen net zo makkelijk dalen. De prijs per hectare die wij bieden is vast en wordt per vooruitbetaling voldaan.