Waarom dit project?

Bijen, vlinders en talloze andere insecten hebben het moeilijk. Dat is de laatste tijd zo vaak in het nieuws dat bijna iedereen dat wel moet weten. Maar wat doen we er aan? Hier en daar zijn er al mooie initiatieven. Gemeenten die bermen minder vaak maaien, en boeren die met een Europese subsidie akkerranden inzaaien. En er zijn ook heel veel organisaties die zich toeleggen op het aanleggen van velden met bloemen of het inzaaien van bermen.

Ook particulieren doen mee. We zetten plantenbakken op het balkon met bloemen erin waar bijen op af komen, en we zorgen voor stukjes tuin die worden ingezaaid met een bloemenmengsel. Allemaal initiatieven die de bijen een steuntje in de rug geven.

Maar is het genoeg?

Nu al zijn er berichten dat het bestuiven van gewassen wel eens in gevaar kan komen als de bijen het nog moeilijker krijgen. En geen bestoven gewassen betekent vroeger of later dat er minder voedsel beschikbaar is. Geen scenario dat ergens eind deze eeuw speelt, maar al binnen een klein aantal jaren tot leven kan komen.

Waarom dit project? Omdat niets doen geen optie is. Maar ook om uit te zoeken wat wel en wat niet helpt als je de bij in het algemeen wilt beschermen. Wat werkt wel, en wat werkt niet? En de antwoorden die je zoekt krijg je alleen als je actie onderneemt en plannen omzet in daden. De toekomst wordt niet beter door er eindeloos over te praten, een betere toekomst begint met doen.